dung-cu-co-bac-bip

dung-cu-co-bac-bip 1

Một loại dụng cụ cờ bạc bịp nữa là máy tráo bài.

Loại này hiện nay ít xuất hiện ở miền Bắc chủ yếu là các bác trong miền nam và miền trung thường hay sử dụng.

 

 

 

 

 

 

 

 

Liên Hệ: Mr. Thanh ĐT: 01264.333.888

Chuyên cung cấp dụng cụ cờ bạc bịp công nghệ

Advertisements